Náš tým

Zakladatelé fondu

Vladimír Svoboda 

Člen správní rady 

Vladimír Svoboda absolvoval fyziku na přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Následně do počátku devadesátých let působil v Ústavu přístrojové techniky ČSAV, kde vyvinul rentgenový projekční mikroskop. V devadesátých letech byl poradcem majitelů skupiny Delta pekárny a řídil softwarovou firmu. V následujícím desetiletí spolupracoval jako nezávislý konzultant s německými poradenskými firmami UBK GmbH a IDS Scherr a.g. při procesních analýzách a optimalizaci firemních procesů středně velkých firem. V rámci těchto aktivit vyvinul unikátní metodiku pro výběr a implementaci ERP systémů Rapid Choice. Od roku 2012 se zabývá fúzemi a akvizicemi v sektoru středně velkých firem, kde se podílel na 30 akvizičních projektech. Je spolumajitelem a jednatelem firmy, která v roce 2019 zprostředkovala akvizice v hodnotě 750 000 000 Kč pro české, německé a slovenské partnery. Je ženatý. Mluví česky, anglicky, bulharsky a rusky. Ve fondu AMAP Private Equity Fund SICAV se specializuje na analýzu a optimalizaci procesů v zainvestovaných firmách.


Zuzana Šťastná 

Členka správní rady 

Vystudovala Obchodní akademii v Brně. Poté pracovala jako ekonomický manažer v řadě firem. Od roku 2012 se zabývá fúzemi a akvizicemi v sektoru středně velkých firem. V oblasti M&A se podílela na mnoha transakcích v České a Slovenské republice pro české, německé a slovenské partnery. Ve svém volném čase se věnuje včelaření. Má dvě děti. Ve fondu AMAP Private Equity Fund SICAV se specializuje na řízení procesu akvizice a převzetí společností do fondu.


Martin Prchal 

Člen správní rady 

Vystudoval obor Mikroelektronika a molekularní elektronika na VUT v Brně. Do roku 1990 pracoval na vývoji elektroniky pro lisy na umělé diamanty, poté působil jako vysokoškolský učitel v oblasti CAD systémů a modelováni. Založil a pět let řídil společnost, která jako jedna z prvních v ČR získala licenci obchodníka s cennými papíry, stal se licencovaným burzovním makléřem, s rozšířením na finanční deriváty. Patnáct let byl aktivní v komunální politice, podílel se na řízení městských firem a stál za konsolidací brněnských teplárenských a energetických firem. Po roce 2000 se věnuje především vlastním investorským a developerským projektům v Brně a okolí. Podporuje rovněž nové nadějné startupy, je donátorem vzdělávání, sportu a umění. Je ženatý, má dvě děti. Hovoří anglicky, polsky a rusky. Ve fondu AMAP Private Equity Fund SICAV se věnuje vedení a řízení zainvestovaných společností.


Ivana Prchalová Heřboltová

Členka investičního výboru

Vystudovala elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, kde absolvovala i postgraduální doktorské studium a pracovala jako odborná asistentka. Po stáži na Cambridge Univerzity ve Velké Británii absolvovala postgraduální studium na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve druhé polovině devadesátých let pracovala pro obchodníka s cennými papíry jako analytička a licencovaná makléřka. Posledních 20 let je soudní znalkyní v oboru ekonomika se specializacemi oceňování podniků, cenných papírů, nehmotného majetku aj., podílela se na ocenění více než 850 podniků převážně v České republice. Je vdaná, má dvě děti, hovoří anglicky a rusky. Ve fondu AMAP Private Equity Fund SICAV zodpovídá za oceňování majetku a s tím související potřebné služby pro akvizice fondu.